Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez ponad dziesięć lat niosą bezinteresowną pomoc, a w szczególności

• Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

• Fundacji Siepomaga

• Fundacji Polish Gift Of Life, za pomoc zza Oceanu

• Michałowi Dobkowskiemu i Pawłowi Murawskiemu, którzy od nowa stworzyli stronkę Julii i zaangażowali się całym sercem w to, aby Julia jak najszybciej wróciła do zdrowia

• Mariuszowi Siomkowi, za talent graficzny i ogromne serce

• Cezaremu Rzemieniukowi i całej Jego rodzinie za pomysły, doping, podporę, za to, że przy mnie trwają. Bez Was nic by mi się nie udało.

• Panu Dominikowi, Panu Filipowi, Panu Franciszkowi oraz Panu Michałowi, za to, że dzięki Wam istniejemy w mediach

• Panu Simonowi, Panu Tomowi oraz Panu Mariuszowi za niesienie w świat wiadomości o akcji Impossible „Serce dla Julii”

• Piotrowi Słomka z Kalifornii za wielowymiarową pomoc

• Radkowi Grzeszczukowi z Menlo Park w Kalifornii, który zaofiarował swą pomoc i gościł nas w swoim domu, podczas pobytu Julii w szpitalu

• Zbyszkowi Stańczykowi za wsparcie, troskę i za to, że był moim tłumaczem podczas pobytu w szpitalu

• Polonii Amerykańskiej za wsparcie oraz okazaną, nieocenioną pomoc na miejscu

• Panu Jackowi Środzie za tłumaczenie listów do doktora Hanley’a

 • Monice i Wojtkowi Król

• Marcie Kądzieli i jej przyjaciołom

• Piotrowi Ulanowskiemu za poświęcenie i wykonanie pięknych zdjęć

• Beacie z Kiwi Film za pomoc na wielu płaszczyznach walki o życie Julii

• Firmie Clos Brothers SA za pomoc i wsparcie

• Pani Agacie Mikulskiej – Sienkiewicz – Art&More, za przekazanie pięknego obrazu, na aukcję charytatywną na rzecz Julii

• Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Gimnazjum nr 56 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w Warszawie za zaangażowanie i wielowymiarową pomoc

• Wszystkim Darczyńcom

Dziękuję również mojej mamie, najukochańszej siostrze Katarzynie Biernackiej, mojej przyjaciółce Agnieszce Śmielak oraz Monice Borowskiej, które wspierały i nie przestają pomagać przetrwać najtrudniejsze chwile.

Dziękuję najpiękniej jak potrafię wszystkim, których nie sposób jest wymienić za wyciągnięcie pomocnej dłoni, za wsparcie, które nadal jest nam potrzebne. Bez Państwa nie dałabym rady.